Why free immigration within the EU/EEA area is not a good idea

Erik Strand, chairperson for the Coastal Party in Vestfold County

The EEA agreement (the Agreement on the European Economic Area) entails free movement of workers within the EEA countries. The EEA countries consist of the EU countries plus Norway, Iceland and Liechtenstein.

The Coastal Party has since its founding in 1997 favoured Norway’s withdrawal from the EEA agreement. One of the reasons for that is that we oppose the policy of free migration within the EEA area. In the following, I will share some arguments for why Norway should withdraw from the EEA and bring the policy of free migration from EU countries to an end. Some of these arguments might have interest for readers in other European countries.

I will start with an argument that is entirely internal (foreign readers, please be patient, I will come to some other points soon). The combination of a strong Norwegian economy and free immigration from EU countries has led to a dramatic increase in the immigration to Norway during the latest years. As this immigration has most of all affected Norway’s most populated areas (including Vestfold), it has contributed to an increased pressure on these areas.

There is also another side to this matter. There are strong reasons that one should not believe that free immigration within the EEA area has been a blessing for the poorer countries among the EEA countries either. I will illustrate this with the case of Latvia (admittedly one of the extreme cases).

As one can read in this article – http://www.france24.com/en/20120522-latvia-emigration-population-brain-drain-economy/ – the policy of free immigration within EU/EEA has contributed to a demographic disaster in Latvia. The EU/EEA policy is not the sole culprit, as low birth rates have contributed to the crisis. However, there is no room for doubt that the EU/EEA policy has had a serious harming effect on Latvian demographics.

Then, if free migration for workforce is a bad idea, what should we do instead? My suggestion is more use of temporary permits for foreign workers (as the Coastal Party in Vestfold adopted in a statement at our annual meeting in 2013). Such a policy will mean that instead of permanently removing some of the best work force from poorer countries, we will hire it, and they will return to their country after some years with their savings.

In the end, a shift in policy as outlined above will be to the benefit to all parties.

The picture is from Wikimedia Commons

Reklamer
Publisert i Ukategorisert | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Hvorfor ikke fjerne bomstasjoner?

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen lettelser i bilavgiftene på 1,35 milliarder på årsbasis. Hvorfor ikke heller gi avgiftslettelse ved å fjerne bomstasjoner, slik Kystpartiet går inn for? I følge denne artikkelen betales det 20 millioner kroner i bompenger hver dag i Norge. Det blir rundt 7,3 milliarder i året.

Et godt argument for å droppe bompengefinansiering er at en stor andel av bompengene går til driftskostnader. I snitt går 10,9 % av bompengene til driftskostnader, mens andelen i 2011 var 12,5 %. I 2011 gikk 818 millioner til driftskostnader. Slik sett er bompenger et symptom på en stat som bruker offentlige midler på en lite rasjonell måte.

 

 

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Hvorfor Norge bør innføre passkontroll ved grensene

En sak Kystpartiet lenge har vært opptatt av, er at Norge bør melde seg ut av Schengen-samarbeidet og opprette passkontroll ved grensene. Her kan man lese et gammelt blogginnlegg hvor Bjørn Borch (som er hovedstyremedlem i Kystpartiet) påpeker at Norges deltagelse i Schengen-samarbeidet gjør at Norge ikke har mulighet til å stanse illegal innvandring: http://kystpartiet.vgb.no/2009/02/14/frp-og-illegal-innvandring-2/index.html.

Passkontroll ved grensene vil være viktig for å hindre illegal innvandring. Det vil være vel så viktig for å stoppe det som neppe kan betegnes som innvandring, men som bedre kan betegnes som kriminelle tilreisende. Med de økonomiske forskjellene som er mellom Norge og land som ligger relativt nær, er incentivene så avgjort til stede for utenlandske kriminelle til å begå vinningskriminalitet i Norge.

En oversikt som viser noe av omfanget, finner vi i denne artikkelen i aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/1200-utenlandske-kriminelle-utvist-sa-langt-i-ar-7259553.html.  Jeg vil her også ta med et enkelttilfelle som illustrerer viktigheten av grensekontroll.

I boken Rikets tilstand (2007) skriver Stein Morten Lier blant annet om en russisk kvinne som ble tvunget til prostitusjon og ført til Norge. Noe av det denne kvinnen ble utsatt for, kan du lese om her. I Rikets tilstand kan vi også lese om noe av det som skjedde etter at noen av bakmennene bak menneskehandelen ble avslørt i Oslo og stillet for retten. Av de fire mennene som ble dømt i saken, fikk tre fem års fengselsstraff, mens en fikk lengre straff. De tre ble utvist fra Norge etter endt soning (en døde av lungekreft).

Forfatteren forteller at kvinnen i ettertid har fryktet mennene som hun vitnet mot. Om en av de to utviste fortelles det at han har forsøkt å komme seg inn i EØS-området flere ganger, men blitt stoppet på grensen. Og det legges til at snart er de baltiske landene en del av Schengen, og da er det fritt frem. I dag, i 2014, er de baltiske landene medlemmer av Schengen.

Erik Strand

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Veivalg og vegvesenets utredning

Tønsbergs Blad hadde 5. mai i år et oppslag hvor Ottar Hellevik, professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, gikk ut mot Statens vegvesens utredning, KVU-rapporten, som anbefaler bro over Byfjorden i Tønsberg. For å lese denne artikkelen på internett må man dessverre være abonnement på Tønsbergs Blad. Lenk til artikkelen er http://www.tb.no/nyheter/broutredningen-virker-forhandsbestilt-1.8426547

Hellevik bor selv i Nordbyen, en bydel som vil bli berørt av det alternativet. Men Hellevik har også faglige innvendinger mot utredningen fra Statens vegvesen. Han viser til at han ikke er noen ekspert på veibygging, men har jobbet meget med politiske beslutningsprosesser og har lang trening i å vurdere doktoravhandlinger og se hvor god argumentasjonen er.

Hellevik, som sammen med Per Olaf Fjeld jobber med et notat med omfattende kritikk av KVU-rapporten, uttaler at man får inntrykk av at avgjørelsen om byfjordbro er tatt på forhånd, og at man så finner argumentasjon som passer for det. Eksempelvis kan flere argumenter som brukes mot en Ramberg-Hogsnes-løsning, i enda større grad være relevante mot en Kaldnes-Korten-løsning. Hellevik peker på at det heter at Ramberg-Hogsnes-løsningen vil forringe bebyggelsen og utsikten over fjorden, mens det om Byfjordbroen sies at den «vil kunne» virke visuelt forringende.

Valget av ny veiløsning er viktig både for Tønsberg og hele Vestfold. En broløsning som er med på å forringe utsikten til et kulturlandskap nær byen, er noe vi må unngå. Det er flere løsninger som er aktuelle, jf. debatten om Vestfjord-forbindelse. Foran neste års kommunestyrevalg i Tønsberg kan velgerne merke seg hva Kystpartiets lokallag i Tønsberg mener om saken – se http://kystpartiet-i-tonsberg.fastweb.no/gjennomgangstrafikk_192.html?action_set_ice_sidemenu=_100_192_

Erik Strand

Publisert i Ukategorisert | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Utelatte partier på meningsmålingene

Når avisene presenterer meningsmålinger, får leserne som regel ikke vite hvordan stemmene som går til partier i kategorien andre, fordeler seg. Det er en ulempe for Kystpartiet – og for leserne. Hvilke partier i gruppen andre som får oppslutning, blir nokså tilfeldig på den enkelte måling, men kan være interessant å følge over tid. 

Aftenposten har imidlertid tatt i bruk en variant som bør være et forbilde for andre aviser. Hvis man for eksempel ser på denne artikkelen om en av de seneste meningsmålingene – http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Frp-holder-stillingen-7675467.html – ser man at oppslutningen om partier i gruppen andre er oppgitt. Disse partiene har ikke fått egne søyler, men oppslutningen er oppgitt med liten skrift under søylediagrammet. Slik kombineres informasjon om hvilke partier oppslutningen går til, med en oversiktlig visuell utforming. 

 

Paradoksalt nok er nettstedet http://www.pollofpolls.no, som har spesialisert seg på nettopp meningsmålinger, enda dårligere enn de fleste avisene. Her har ikke engang alle stortingspartiene fått en egen søyle.

Mens det er positivt at oppslutningen om alle partier taes med, hadde det selvfølgelig vært bedre om stemmene gikk til Kystpartiet og ikke til partier som Demokratene, Kristent Samlingsparti eller NKP (som alle ble mindre enn oss ved valget i fjor). 

Her i Vestfold gikk Kystpartiet litt frem både i 2011 og i 2013 (i forhold til valgene i hhv. 2007 og 2009). Med lesernes hjelp satser vi på ytterligere fremgang neste høst.

 
Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar